• @TOM NEWS
  • Oct 2017

นโยบาย by ประชาชน “ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ เกี่ยวกับคำที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง”

Source : MissLadyBoysChannel
By : isamupipe
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางรายการ “นโยบาย by ประชาชน” ช่อง Thai PBS  ได้เชิญนก - ยลลดา สวนยศ (ผู้ที่ทำให้คำว่า "ผู้หญิงข้ามเพศ" กลายเป็นกระแสคนแรกในเมืองไทย) มาพูดในหัวข้อ “ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ เกี่ยวกับคำที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง” ว่าทำไมต้องมีการเปลี่ยนชำระคำและความหมายคำอันเกี่ยวกับ “เพศ” ทั้งหมดใหม่ ให้ถูกต้อง ไม่ตีตรา และให้ทันสมัยขึ้น
 

โดยในรายการนกได้เสนอนโยบายว่า “ขอให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้บันทึกพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน ชำระคำและความหมายของคำอันเกี่ยวเนื่องกับเพศทั้งหมดใหม่ ให้ถูกต้อง ไม่ตีตรา และทันสมัย” อีกทั้งพูดถึงความสำคัญของพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถานฉบับล่าสุดปี พ.ศ. 2554 ที่มีความสำคัญกับกฎหมายในบ้านเราอย่างมาก เพราะหากผู้หญิงข้ามเพศหรือผู้ชายข้ามเพศที่ต้องการจะเปลี่ยนคำนำหน้าจาก นายเป็นนางสาว หรือ จากนางสาวเป็นนาย ต้องยึดอิงความหมายจากพจนานุกรมเท่านั้นซึ่งความหมายของคำว่า “ผู้หญิง” กับ “ผู้ชาย” ที่มีได้จำกัดเฉพาะในคำว่า “โดยกำเนิด” ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางด้านเพศ และคนข้ามเพศเหล่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าได้ อีกทั้งไม่มีคำว่า “เกย์” บันทึกไว้ในเล่มอีกด้วย
 

นอกจากนี้นกยังได้โยงประเด็นไปถึงเรื่องการข่มขืนและกฎหมายมาตรา 276 ที่ได้บอกว่า "การข่มขืนจะเกิดขึ้นได้ กระทำที่ช่องปาก ทวารหนัก และอวัยวะเพศ" ซึ่งนกได้ยกตัวอย่างว่าหากเธอถูกข่มขืน ก็ไม่สามารถเอาผิดจากคนร้ายได้เพราะตามเพศกำเนิดตามธรรมชาติของนกคือ “ลึงค์” ไม่ใช่ “โยนี” เพราะความหมายที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมฯ ได้ระบุไว้แค่เพศโดยกำเนิด
 

สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเพศอย่างมาก สำหรับชาว LGBT อย่างพวกเรา ฉะนั้น เราเองก็ควรจะออกเสียงออกสิทธิ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น โดยหากต้องการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็สามารถไปลงชื่อเข้าร่วมแคมเปญได้ ที่นี่