• @TOM NEWS
  • Oct 2017

ขวงฉี: ฝันนี้มี “เธอ” เมื่อนางเอก “เก๋งโบตั๋น” ฝันถึงนางเอก “ม่านประเพณี”

Photos : ขวงฉี: ฝันนี้มี “เธอ”
By : Ruta
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางเอก “เก๋งโบตั๋น” ฝันถึงนางเอก “ม่านประเพณี” งานนี้ต้องติดตามชมกันใน ขวงฉี: ฝันนี้มี “เธอ” ละคร Y จากไต้หวันจะมาแสดงนอกประเทศครั้งแรกที่ “Bangkok International Performing Arts Meeting” (BIPAM) ซึ่งถือเป็นงานทดลองสร้างสรรค์ข้ามสาขาข้ามศตวรรษที่น่าสนใจมาก เมื่อเครื่องประกอบจังหวะของงิ้วโบราณประสานท่วงทำนองกับดนตรีตะวันตก 

ในช่วงเทศกาลละครกรุงเทพ (BTF) ปีนี้ เครือข่ายละครกรุงเทพ (BTN) ด้วยความสนับสนุนหลักจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จะจัดงาน Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านละครในระดับนานาชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไต้หวัน ซึ่งมีนโยบาย Southbound Policy สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไต้หวันกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว จึงร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นำการแสดงร่วมสมัยในรูปแบบ “music theatre” ซึ่งหาชมได้ยากในประเทศไทย เรื่อง ขวงฉี ฝันนี้มี “เธอ” (Kuang Qi) โดยคณะ M.O.V.E. Theatre จากกรุงไทเป มาเปิดการแสดงในส่วนของ BIPAM Showcase ที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายนนี้ เพียง 4 รอบเท่านั้นขวงฉี ฝันนี้มี “เธอ” ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมจีนคลาสสิกสองเรื่อง คือ “เก๋งโบตั๋น” (The Peony Pavilion) และ “ม่านประเพณี” (The Butterfly Lovers) ซึ่งผู้ชมชาวไทยรู้จักดี ในการตีความรูปแบบ “เรื่องเก่าเล่าใหม่” ครั้งนี้ ตู้ ลี่เหนียง (“เก๋งโบตั๋น”) คุณหนูผู้สวยงามและฉลาดเฉลียวในสังคมศักดินาที่เคร่งครัดในระเบียบประเพณี ไม่ได้ฝันถึง หลิ่ว เหมิ้งเหมย หนุ่มหล่อผู้เรียบร้อย แต่ฝันถึง จู้ อิงไถ (“ม่านประเพณี”) ผู้มาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษในการแสดงรูปแบบ “music theatre” ซึ่งให้ความสำคัญของดนตรีมากเท่า ๆ กับเรื่องราวของละครนี้ ผู้กำกับดนตรีประจำคณะ M.O.V.E. Theatre ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Lin Kuei-ju ภาควิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย Shih-Chien ได้ร่วมงานกับ Wu Cheng-han ทดลองนำดนตรีของงิ้วโบราณแบบ Kunqu มาผสมกับเครื่องประกอบจังหวะของตะวันตกเกิดเป็นท่วงทำนองใหม่ที่สะท้อนแรงปรารถนาของตัวละครซึ่งถูกบรรทัดฐานทางสังคมตีกรอบออกมาได้อย่างน่าประทับใจขวงฉี ฝันนี้มี “เธอ” (KUANG CHI) ทำการแสดงที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันพุธและพฤหัสบดีที่ 15 และ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.30 น. และวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. และ 20.00 น. ราคาบัตร 600 บาท (นักเรียน นักศึกษา 300 บาท ศิลปินและผู้ชมอายุไม่เกิน 27 ปี 400 บาท) จองบัตรที่ www.BangkokTheatreFestival.com หรือ 08 1559 7252 และ 0 2218 4802

หมายเหตุ : แสดงเป็นภาษาจีนและไทย มีคำแปลภาษาอังกฤษฉายประกอบ