• @TOM NEWS
  • Mar 2017

รัฐบาลสิงคโปร์บล็อกเงินทุนที่สนับสนุนงาน Pink Dot ของ LGBT ในสิงคโปร์

By : Ruta
@tom actz เราได้เคยนำเสนองาน Pink Dot เทศกาลการรวมตัวของคนที่พร้อมสนับสนุน LGBT ในสิงคโปร์มาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะความน่าสนใจในการที่ให้พ่อแม่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง และผองเพื่อนของชาว LGBT มาใส่เสื้อสีชมพูดแล้วรวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาร่วมกับชาว LGBT ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อบอกพวกเค้าว่า เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ ทว่าในปีนี้ มีการรายงานข่าวว่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้พยายามหยุดยั้งการจัดงานในทุกวิถีทาง โดยเฉพาะการบล็อกแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดงาน

Image result for pink dot
 
อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ทางผู้จัดงาน Pink Dot ก็ได้พยายามหาทุนสนับสนุนจากธุรกิจต่างๆ ภายในประเทศของตนเอง จนคาดการณ์ว่าจะจัดงานได้เหมือนเดิม และกำหนดวันจัดงานไว้เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม ทั้งนี้ คงต้องใส่หมายเหตุไว้ด้วยว่า กฎหมายในประเทศสิงคโปร์ยังถือว่า พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่!

Image result for pink dot