• @TOM NEWS
  • Jul 2019

รู้ไหม ผู้หญิงก็ชอบหนังโป๊ไม่น้อยไปกว่าผู้ชายหรอกนะ

By : มานี
จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงเองก็มีความตื่นตัวเมื่อถูกกระตุ้นเท่าๆ กันกับผู้ชายเมื่อดูหนังโป๊ ถึงแม้จะมีความเชื่อกันมายาวนานว่าผู้ชายจะตื่นตัวไวกว่าแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บก็ตาม

โดยงานวิจัยนี้มีชื่อว่า “Neural substrates of sexual arousal are not sex dependent” หรือ “สารตั้งต้นทางประสาทเกี่ยวกับการเร้าอารมณ์ทางเพศซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในรายงานของ National Academy of Sciences แห่งสหรัฐอเมริกา (PNAS) ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Hamid Noori นักวิจัยชาวเยอรมันกล่าวกับ New Scientist ว่าสื่อเกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมทางเพศนั้นช่วยกระตุ้นประสาทบริเวณ cortical และ subcortical ได้เป็นอย่างดี ในการศึกษาการสแกนสมอง 61 ตัวอย่าง ซึ่งครอบคลุมผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน ที่แตกต่างกันทั้งเพศ วัย ในขณะที่พวกเขากำลังใช้สื่ออนาจารแบบต่างๆ ทั้งภาพและวิดีโอ พบว่าพื้นที่ของสมองที่ได้ถูกกระตุ้นและใช้งานนั้นต่างกันแค่เพียงเล็กน้อย “พื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเร้าอารมณ์ทางเพศไม่แตกต่างกันทั้งในผู้ชายและผู้หญิง แสดงให้เห็นว่า การถูกเร้านี้ไม่เกี่ยวกับปัจจัยทางเพศสภาพแต่อย่างใด” 

ถึงแม้ว่าระดับการตอบสนองในสมองของผู้ชายและผู้หญิงจะเท่ากันเมื่อดูสื่อลามก แต่ผู้หญิงก็มีโอกาสน้อยกว่าที่จะดูสื่อลามกบ่อยเท่าผู้ชาย เพราะความรู้สึกขัดเขินหรืออับอายที่พวกเธอรู้สึก “ทั้งสองเพศมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน” โดยจำนวนผู้บริโภคที่เข้าไปใช้เว็บไซต์ลามกนั้น มากกว่า 80% เป็นเพศชาย “ถึงแม้ว่าสมองของผู้ชายและผู้หญิงจะตอบสนองเช่นเดียวกันเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าทางเพศอย่างสื่อลามก แต่สิ่งที่ทั้งสองเพศทำหลังจากถูกกระตุ้นนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่าง ผู้หญิงมักถูกกดดันจากสิ่งรอบตัว ทำให้เกิดความรู้สึกผิดและอับอายเมื่อทำกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ และเป็นเรื่องจริงที่ว่าผู้หญิงมีความยับยั้งชั่งใจได้มากกว่าจากการถูกกระตุ้น และดึงพวกเธอให้เก็บสิ่งที่รู้สึกและต้องการแสดงออกจริงๆ ไว้ได้มากกว่า” Noori สรุป