• @TOM NEWS
  • Oct 2017

สงคราม ภาพวาด ผู้คน ฯลฯ (Bangkok Notes) ละครเวทีร่วมสมัยอันเต็มไปด้วยพลังของนักแสดงหญิง

Photos : เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
By : Ruta

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ โครงการศิลปะการละครนานาชาติ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอ ละครเวทีความร่วมมือไทยญี่ปุ่น “สงคราม ภาพวาด ผู้คน ฯลฯ” (“Bangkok Notes”) เขียนบทและกำกับการแสดงโดย ศาสตราจารย์ โอริสะ ฮิราตะ นักการละครผู้มีอิทธิพลต่อวงการละครญี่ปุ่นและทั่วโลก นอกจากนี้ “สงคราม ภาพวาด ผู้คน ฯลฯ” ยังเป็นกิจกรรมในวาระครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น และได้รับเกียรติจากเครือข่ายละครกรุงเทพ ให้เป็นการแสดงเปิดเทศกาลละครกรุงเทพ 2560 (Bangkok Theatre Festival 2017: “Sharing Moments”) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมลอีกด้วย

“สงคราม ภาพวาด ผู้คน ฯลฯ” (“Bangkok Notes”) ดัดแปลงบทจาก “Tokyo Notes” ซึ่งบรรยายให้ผู้ชมได้เห็นการค่อยๆ สลายตัวของความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมไปถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ผ่านการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งหนึ่งในอนาคตอันใกล้ ละครเรื่องนี้ได้รับคำชื่นชมจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ทั้งในญี่ปุ่นและนานาชาติ “Tokyo Notes” ได้รับการแปลมาแล้ว 10 ภาษา และจัดแสดงมาแล้ว 23 เมือง ใน 16 ประเทศ 

เพื่อให้ “สงคราม ภาพวาด ผู้คน ฯลฯ” (“Bangkok Notes”) สื่อสารแก่นความคิดและสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมชาวไทยอย่างเต็มที่ อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ นักเขียนบทละครเวทีและโทรทัศน์ และอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับบริบทเรื่องราวและบทสนทนาให้มีความเป็นละครเวทีไทย และศาสตราจารย์ โอริสะ ฮิราตะ ได้คัดเลือกนักแสดงมืออาชีพชาวไทยกว่า 20 คนมาร่วมแสดง ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จากหลากหลายคณะละคร โดยเฉพาะกลุ่มนักแสดงหญิงที่เรายืนยันในพลังทางการแสดง เช่น สุมณฑา สวนผลรัตน์ (จุ๋ม) เจ้าของรางวัล IATC Thailand Award สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ปี 2555 ดวงใจ หิรัญศรี (เพียว) คณะละครอนัตตา และ วรัฏฐา ทองอยู่ (แอน) เจ้าของรางวัล IATC Thailand Award สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยม ปีที่แล้ว เป็นต้น“สงคราม ภาพวาด ผู้คน ฯลฯ” (“Bangkok Notes”) ทำการแสดงที่ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์ที่ 2 – 4 และ 9 -11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.30 น. (วันเสาร์เพิ่มรอบบ่ายเวลา 14.00 น.) ราคาบัตร 600 บาท (นักเรียน นักศึกษา 300 บาท ศิลปินและผู้ชมอายุไม่เกิน 27 ปี 400 บาท) จองบัตรที่ www.BangkokTheatreFestival.com หรือ 08 1559 7252 และ 0 2218 4802

หมายเหตุ : แสดงเป็นภาษาไทย มีคำแปลภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษฉายประกอบ