• @TOM NEWS
  • Mar 2023

Body Matters การแสดงที่ชวนสำรวจร่างกาย จิตใจ กับความเป็นผู้หญิง

By : Ruta
"Body Matters" เป็นผลงานชิ้นใหม่ของ “สินีนาฏ เกษประไพ” ศิลปินหญิงที่ยังคงทำงานสร้างสรรค์ทั้งละครเวทีและการแสดงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยคราวนี้เธอจะรับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบกระบวนการและกำกับการแสดง แล้วส่งต่อพื้นที่ด้านหน้าม่านให้กับสองนักแสดงสาว “กัญรภา อุทิศธรรม” และ “พริมรติ เภตรากาศ” โดยความน่าสนใจของงานชิ้นนี้ก็คือ คำโปรยที่ว่า “บทสนทนาผ่านร่างกายของผู้หญิงสองคนเกี่ยวกับผู้หญิงอีกหลายคน”

"Body Matters" จะเป็นการแสดงในรูปแบบ Movement Performance ผ่านการสร้างสรรค์งานโดยใช้กระบวนการ Devising Performance ที่เกิดจากการสำรวจร่างกาย จิตใจ กับความเป็นผู้หญิง ทั้งในเรื่องส่วนตัว เรื่องของผู้หญิงคนอื่น และสังคม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกระแส me too, นิทรรศการ Don’t Tell Me How to Dress และข่าวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ผ่านกระบวนการทดลองสร้างสรรค์การเคลื่อนไหว โดยใช้ Body Movement ~ Body Expression เพื่อสะท้อนความคิดความรู้สึกและความจริงผ่านร่างกายที่เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย

คำแนะนำสำหรับการดูชม "Body Matters" ก็คือปล่อยใจให้สบายๆ ไม่จำเป็นต้องคิดตีความอะไรให้มากมาย ปล่อยให้สิ่งที่เห็นตรงหน้าทำหน้าที่ก่อเกิดความคิดความรู้สึกภายในด้วยตัวของมันเอง และไม่จำเป็นว่าผู้หญิงเท่านั้นที่จะดูงานชิ้นนี้ได้

"Body Matters" จะทำการแสดงในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 ที่ Gallery Room ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Lakorn Fatu Festival