• @TOM NEWS
  • Nov 2018

ผิดหวัง แต่ไม่ยอมหมดหวัง หลังชาวไต้หวันโหวตค้านกฎหมายแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน

By : LGBoydT
กลายเป็นข่าวช็อกโลกของชาว LGBT เมื่อชาวไต้หวันประมาณ 7 ล้านคนลงมติคัดค้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน ในการทำประชามติว่าจะยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหรือไม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากที่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 ศาลฎีกาไต้หวันพิพากษาว่ากฎหมายที่ใช้อยู่โดยห้ามคู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดเสรีภาพ จึงมีคำสั่งให้แก้ไขกฎหมายภายใน 2 ปี ท่ามกลางการคัดค้านจากกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยม จนนำมาสู่การออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ taiwan same-sex marriage referendum

ผลการทำประชามติ พบว่า ชาวไต้หวันประมาณ 7 ล้านคน ออกเสียงไม่ให้เปลี่ยนกฎหมายเดิม ที่บัญญัติว่าการแต่งงานในไต้หวัน เป็นการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น ส่วนอีกประมาณ 6 ล้านคน สนับสนุนให้ออกกฎหมายใหม่เพื่อรับรองการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน และมีชาวไต้หวันเพียง 3 ล้านคนเท่านั้น ที่ออกเสียงสนับสนุนให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมาย สร้างความผิดหวังให้กับชาว LGBT และนักรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวันยืนยันว่า ผลการลงประชามติจะไม่ส่งผลต่อคำตัดสินของศาลก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่า รัฐบาลอาจออกกฎหมายพิเศษเพื่อรองรับการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันแทนการแก้กฎหมายเดิม ซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่า ผลจะออกมาเป็นเช่นไร