• @TOM NEWS
  • Oct 2017

ชาวออสเตรเลีย 10 ล้านคนได้ลงมติเห็นชอบกับความเท่าเทียมในการสมรสแล้ว

By : มานี
ทั่วประเทศออสเตรเลียกำลังอยู่ระหว่างการลงมติเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ โดยเฉพาะกรณีการแต่งงานระหว่างคนรักเพศเดียวกัน โดยล่าสุดจากการสำรวจ พบว่าประชากรชาวออสเตรเลียจำนวน 10 ล้านคน หรือประมาณ 62% จะโหวตเห็นด้วยกับมติดังกล่าวแล้ว และมีเพียง 15.5% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นโหวต “ไม่เห็นด้วย”

จากการลงคะแนนครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการสมรสที่เท่าเทียมกัน หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวโดยนักต่อสู้เพื่อสิทธิของชาว LGBT มายาวนาน โดย Tiernan Brady ผู้บริหารกลุ่มผู้เรียกร้องความเท่าเทียมกันทางเพศกล่าวว่า "เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้มั่นใจว่าความปรารถนาอันยาวนานของชาวออสเตรเลียในเรื่องความเท่าเทียมกันในการแต่งงานสำหรับชาวออสเตรเลียทั้งหมดได้สะท้อนให้เห็นในผลการสำรวจ และนี่เป็นการโหวตที่เกี่ยวข้องเรื่องกับศักดิ์ศรีและสถานะของสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบ้าน รวมทั้งผู้คนทั่วประเทศที่ผู้คนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเอง”