• @TOM NEWS
  • Mar-Apr 2017

โรงเรียนในนิวซีแลนด์ยกเลิกกฎการให้นักเรียนใส่เครื่องแบบตามเพศที่เกิด

By : มานี
โรงเรียน Dunedin North Intermediate ในนิวซีแลนด์ อนุญาตให้นักเรียนชายและหญิงเลือกสวมเครื่องแบบกระโปรงหรือกางเกงได้ตามต้องการ หลังนักเรียนหญิงหลายคนถามว่า ทำไมพวกเธอต้องใส่เครื่องแบบกระโปรง ซึ่งเป็นแนวคิดที่โบราณและแบ่งแยกเพศ
 
โรงเรียน Dunedin North Intermediate อยู่ในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มีเด็กนักเรียนอายุ 10-13 ปี กว่า 200 คน เมื่อปี 2015 มีนักเรียนหญิงบางส่วนไม่ทำตามข้อบังคับของโรงเรียนที่ว่าเด็กผู้หญิงต้องสวมกระโปรงลายสก็อต (kilt) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบ เพราะพวกเธอเห็นว่าการแต่งกายโดยแยกตามเพศที่เกิดเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้ว โดยทางโรงเรียนก็เห็นว่าทางฝั่งอังกฤษเองก็เริ่มใช้นโยบายความเท่าเทียมกันทางเพศในส่วนของชุดนักเรียนมาตั้งแต่ปี 2016 พวกเขาจึงคิดว่าจะเปลี่ยนกฏการแต่งกายที่โรงเรียนของตนบ้างนั้นไม่ใช่เรื่องที่หนักหนา จึงอนุญาตให้นักเรียนหญิงใส่กางเกงมาโรงเรียนได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามบรรดาเด็กผู้หญิงที่หันมาสวมใส่กางเกงนี้ ก็ต้องเผชิญกับการล้อเลียน และการเย้ยหยันเช่นกัน เมื่อเพื่อนๆ พากันล้อเลียนว่าพวกเธอเป็นเด็กผู้หญิง หรือเด็กผู้ชายกันแน่

Image result for dunedin north intermediate uniform
 
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังแบ่งประเภทเครื่องแต่งกายออกเป็น 5 ทางเลือก ซึ่งเครื่องแต่งกาย 5 ทางเลือกใหม่นี้จะสามารถสวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง ประกอบด้วยกางเกงขาสั้น กางเกงขายาวถึงเข่า กางเกงขายาว (ถึงข้อเท้า) กระโปรงลายสก็อต และกางเกงกระโปรง ทางโรงเรียนมั่นใจว่าแนวคิดนี้จะช่วยสอนให้เด็กๆ ยอมรับความหลากหลายในสังคมที่ต้องเจอในอนาคต ทั้งการกลั่นแกล้ง การเหยียดเพศ และต่อต้าน LGBT