• @TOM NEWS
  • Mar 2019

Our United Front แคมเปญดีๆ ที่ชวนให้ชาว LGBT ใส่ใจมะเร็งเต้านม

By : LGBoydT
ปัจจุบันอัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มคน LGBT ในออสเตรเลียยังคงต่ำกว่าประชากรทั่วไป และแคมเปญ Our United Front ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น โดย Our United Front คือ การรณรงค์การรับรู้มะเร็งเต้านที่กำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มคน LGBTI ก่อตั้งโดย ACON ซึ่งเป็นองค์กรด้านสุขภาพและเอชไอวีชั้นนำของออสเตรเลีย สมาชิกประกอบไปด้วยผู้หญิง หญิงข้ามเพศ และคนไม่ระบุเพศ

มีการปล่อยวิดีโอแนะนำแคมเปญเมื่อไม่นานมานี้ โดยได้รับความร่วมมือจากคนมีชื่อเสียงในรัฐนิว เซาธ์เวลส์ ที่แสดงถึงความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศมาร่วมแสดงในวิดีโอ ซึ่งใช้เป็นสื่อในการเพิ่มความตระหนักถึงความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมและแนะนำวิธีการตรวจคัดกรอง

Karen Price รอง CEO ของ ACON กล่าวว่า “ชาว LGBTQ จำนวนมากจะมีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมหรือรู้จักคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ และหวังว่าแคมเปญจะกระตุ้นให้ผู้คนเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานี้มากขึ้น”

สำหรับความมุ่งหวังของแคมเปญก็คือกระตุ้นให้ทุกคนรวมตัวกันในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมด้วยการสนทนา ปลุกกระตุ้นกันและกันเพื่อทำความเข้าใจกับความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการคัดกรองแบบใดเหมาะสมกับใคร