• @TOM NEWS
  • Dec 2017

ฮีโร่ผู้ทำงานด้าน HIV และ LGBT ในเอเชียแปซิฟิก เข้ารับรางวัล HERO Awards

By : Ruta
ฮีโร่ผู้เรียกร้องความเท่าเทียมในการแต่งงาน การป้องกันเชื้อเอชไอวี สิทธิ์ของคนข้ามเพศ และสุขภาพชุมชน เป็น 4 ใน 8 บุคคลและองค์กรที่ได้รับมอบรางวัลในงาน HERO Awards ซึ่งเป็นงานกาล่าระดมทุนที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในเดือนที่ผ่านมา 

งานมอบรางวัล HERO Awards ซึ่งย่อมาจาก HIV (เอชไอวี) Equality (ความเสมอภาค) และ Rights (สิทธิ์) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูผลงานที่โดดเด่นในการรับมือกับปัญหาเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและการทำงานเพื่อกลุ่มหญิงรักหญิงหรือเลสเบี้ยน (Lesbian) ชายรักชายหรือเกย์ (Gay) คนรักสองเพศ (Bisexual) และคนข้ามเพศ (Transgender) หรือที่เรียกว่า “LGBT” ในภูมิภาคนี้ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองการครบรอบ 10 ปีของมูลนิธิแอ็พคอม (APCOM Foundation) ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนทำงานด้าน HIV และ LGBT ชั้นนำในภูมิภาคนี้ นอกจากนั้น งานนี้ยังมีการระดมทุนที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่สำคัญของมูลนิธิแอ็พคอมในการให้ความรู้ การป้องกัน การรักษา การดูแล และการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเอชไอวี รวมไปถึงการรณรงค์สิทธิมนุษยชนด้วยผู้ได้รับมอบรางวัลได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 21 ท่าน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกว่า 350 ท่านจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในส่วนของตัวแทนจากประเทศไทย 2 ท่านที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ประพันธ์ ภาณุภา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยมาเป็นเวลานาน ได้รับรางวัลในประเภทพันธมิตรชุมชน (Community Ally) และ Dr Frits van Griensven ผู้อาศัยในประเทศไทย ได้รับรางวัลในประเภทฮีโร่เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellbeing Hero) จากการทำงานอันโดดเด่นในฐานะผู้วิจัยด้านเอชไอวีและผู้สนับสนุนสุขภาพชุมชน

รายละเอียดผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

ฮีโร่ของชุมชน (Community Hero): Chi Chia-wei (ไต้หวัน) ผู้เดินหน้าเรียกร้องสิทธิ์ให้แก่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากว่า 30 ปีโดยไม่มีความหวั่นเกรง รวมไปถึงการเดินเรื่องยาวนานหลายสิบปีเพื่อช่วยผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันออกกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันในปีนี้ ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่

ฮีโร่สำหรับคนข้ามเพศ (Transgender Hero): Khartini Slamah (มาเลเซีย) ผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้แก่กลุ่มคนข้ามเพศที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นผู้อุทิศตนทำงานด้านเอชไอวีในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติมากว่า 30 ปี โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนกลุ่มคนข้ามเพศและผู้ขายบริการทางเพศ

ฮีโร่ผู้ต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี (HIV Hero): Gautam Yadav (อินเดีย) เขาเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการเป็นผู้รณรงค์และแบบอย่างผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่อายุยังน้อยในประเทศอินเดีย

ฮีโร่ด้านความยุติธรรมในสังคม (Social Justice): Qasim Iqbal (ปากีสถาน) ผู้ริเริ่มบุกเบิกงานด้านสุขภาพและสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศปากีสถาน และเป็นผู้ยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในฐานะผู้ก่อตั้งเครือข่าย NAZ ระดับประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศในชุมชน

ฮีโร่ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellbeing): Dr Frits van Griensven (ประเทศไทย) นักวิจัยด้านเอชไอวีที่มีผลงานโดดเด่นและผู้สนับสนุนสุขภาพชุมชน โดยมีส่วนสำคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฮีโร่ด้านพันธมิตรชุมชน (Community Ally): ศาสตราจารย์ ประพันธ์ ภาณุภา (ประเทศไทย) นักวิจัยด้านเอชไอวีที่มีผลงานโดดเด่น ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยมายาวนาน และเป็นผู้ดำเนินงานที่ทุ่มเทให้กับชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สนับสนุนมากกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม HIV+)

ฮีโร่ด้านองค์กรชุมชน (Community Organisation): Bandhu Social Welfare Society (บังคลาเทศ) มีผลงานโดดเด่นในฐานะผู้ดำเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับเอชไอวี ผู้ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ และผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนสำหรับชุมชนและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศบังคลาเทศซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล

Shivananda Khan Award for Extraordinary Achievement: Ashok Row Kavi เป็นผู้นำในการสนับสนุนกลุ่มบุคคลและชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศอินเดียมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งเขาเป็นนักรณรงค์รุ่นบุกเบิกในช่วงปี 70, 80 และ 90 โดยใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการนักหนังสือพิมพ์ช่วยผลักดันความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศอินเดียจนเป็นผลสำเร็จ หลังจากนั้น เขาได้ก่อตั้งและเป็นผู้นำองค์กร Humsafar Trust ซึ่งเป็นองค์กรด้านเอชไอวีชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย โดยทุ่มเทไปที่การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในชุมชนชายขอบที่มีความเปราะบาง นอกจากนั้น เขายังมีบทบาทสำคัญในการช่วยวางแผนการรับมือกับเชื้อเอชไอวีและสิทธิ์/สุขภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยมีส่วนร่วมที่สำคัญในการสนทนาแลกเปลี่ยนและโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญหลายโครงการในภูมิภาคนี้