• @TOM NEWS
  • Apr 2017

หมีโพลาร์สาวตรอมใจตาย หลังจากคู่รักเพศเดียวกันของเธอถูกย้ายจากไป

By : Ruta
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อเกิดข่าวน่าสลดใจขึ้นที่สวนสัตว์ SeaWorld San Diego เพราะหลังจากที่ Szenja หมีโพลาร์เพศเมียถูกพราก Snowflake โพลาร์เพศเมียอีกตัวซึ่งเป็น “เพื่อนสนิท” และผู้ดูแลสวนสัตว์เชื่อว่าเป็นคนรักของเธอไปเพียง 1 สัปดาห์ Szenja ก็ตรอมใจตาย เสียชีวิตด้วยอาการเซื่องซึม
 
ทั้งนี้ Szenja และ Snowflake ได้อยู่เคียงคู่กันใน SeaWorld San Diego มากว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม เสียงจากอีกฟากก็ระบุว่า การตายของ Szenja เป็นสัญญานว่าทาง SeaWorld San Diego ควรจะต้องดูแลสัตว์ต่างๆ ให้ดีมากกว่านี้ รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์ประเภทนั้นๆ อยู่เพียงลำพังในสวนสัตว์เพียง 1 ตัว แต่ควรอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงมากกว่า