• @TOM NEWS
  • Sep 2017

วิทยาลัยในอินเดียเพิ่มช่องระบุเพศ ชาย หญิง และเกย์ จนสร้างความไม่พอใจแก่ผู้สมัครงาน

Source : pinknews.co.uk
Photos : pinknews.co.uk
By : isamupipe
วิทยาลัยฝึกหัดครูในอินเดียได้ออกมากล่าวคำขอโทษ หลังจากฟอร์มในการสมัครงานของวิทยาลัย มีการระบุให้ "เกย์" เป็นเพศที่สาม แยกจากชายและหญิง ทั้งนี้วิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันฝึกอบรมและการวิจัยครูแห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลอินเดีย


 
แบบฟอร์มข้างต้นนี้ได้ถูกอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของสถาบัน เพื่อให้ผู้สมัครที่ต้องการตำแหน่งงานว่างได้กรอกข้อมูลลงไป ซึ่งมันเป็นเหมือนการดูถูกเหยียดหยาม เมื่อในเขตข้อมูลทาง "เพศ" ได้มีการระบุสามตัวเลือก ให้ติ๊กถูกในช่องชาย หญิง หรือ เกย์ อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ Shyam Sunder Pattnaik ผู้อำนวยการได้ชี้แจงว่าปัญหานี้เป็น "ความผิดพลาดในการตีความ" และเขาจะ "แก้ไขปัญหาในทันที"