• @TOM NEWS
  • Nov 2017

SO KOOL + BLUED การจับมือร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองการยอมรับในความหลากหลายทางเพศ

Photos : Blued
By : Ruta
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการยอมรับในความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย SO KOOL (โซคูล) ได้จับมือร่วมกับ Blued (บลูดี) แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์สำหรับชาวเกย์ จัดทำ SO KOOL + Blued Limited Edition ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายในแพ็คเกจจิ้งใหม่เป็นรุ่นพิเศษ พร้อมทำแคมเปญช่วยเหลือสังคม นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย มอบให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือคนยากจน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคนไร้บ้าน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ

ความพิเศษของ SO KOOL + Blued Limited Edition อยู่ที่แพ็คเกจจิ้งใหม่ เป็นสีฟ้าสดใสทั้งกล่อง พร้อมสติ๊กเกอร์ความร่วมมือ SO KOOL + Blued ที่ด้านหน้า และที่สำคัญที่ด้านหลังกล่องยังมีโลโก้สีรุ้ง อันเป็นสัญลักษณ์สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เพื่อเป็นอีกเสียงในการแสดงความยอมรับในความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย  


Image may contain: 1 person

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากการเล็งเห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ระหว่าง บริษัท
พี-แวลู ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย SO KOOL ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายแบรนด์แรกๆ ในตลาดเมืองไทย และ Blued แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์สำหรับชาวเกย์ ซึ่งมีผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีผู้ใช้งานชาวไทยมากกว่า 1 ล้านคน โดยที่ผ่านมา Blued ได้สร้างสรรค์แคมเปญการตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นเดียวกับในครั้งนี้ ที่ Blued จะนำผลิตภัณฑ์ SO KOOL + Blued Limited Edition ไปจัดจำหน่ายผ่านทางแอพพลิเคชั่น พร้อมกับการจัดจำหน่ายในช่องทางจัดจำหน่ายตามห้างร้านต่างๆ
 
ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่ง (10%) จากการจำหน่าย SO KOOL + Blued Limited Edition ยังนำไปมอบให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือคนยากจน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคนไร้บ้าน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ ถือเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ คืนกลับให้สังคมอีกด้วย