• @TOM NEWS
  • Jul 2021

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรูปแบบการบริการใหม่ “Pride Clinic”

By : Ruta
เพื่อส่งมอบการดูแลเชิงสุขภาพแบบ Life-time value ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลายทางเพศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้เปิดรูปแบบการบริการใหม่ในชื่อว่า “Pride Clinic” โดยให้บริการครอบคลุมในทุกมิติ แบบ Holistic Integrated and Personalized Care ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การประเมินสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ การตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่ม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเฉพาะบุคคล โดยแยกเป็นหมวดหมู่บริการทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และจำเป็นเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่

สำหรับการดูแลเชิงสุขภาพแบบ Life-time value นั้นถูกออกแบบในพื้นฐานความเชื่อของโรงพยาบาลว่า ทุกคนสามารถเป็นบุคคลที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตนเอง (Be the best version of yourself) การดูแลสุขภาพจะมีความเฉพาะเจาะจงต่อเนื่อง ตามสภาพเงื่อนไขทางร่างกายที่แตกต่างกันไป และเป็นการดูแลที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ โดยพยายามส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาเชิงบวกด้วยความปลอดภัย และประสบการณ์บริการที่ดีเยี่ยม อาทิ การวินิจฉัยเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือปรับเพศสภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Gender dysphoria), การใช้ฮอร์โมนบำบัดเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพหรือเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเพศสภาพ (Hormone therapy), ศัลยกรรมเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพ (Masculinizing / Feminizing procedures) ทั้งการข้ามเพศจากชายไปเป็นหญิง หรือจากหญิงไปเป็นชาย, การผ่าตัดเปลี่ยนเพศ (Gender-affirming surgery), การฝึกพูดเพื่อเปลี่ยนเสียงเป็นเพศหญิง (Voice feminizing therapy) และการผ่าตัดกล่องเสียง (Voice feminizing surgery), การดูแลรักษาด้านผิวพรรณ ความงามและรูปร่าง (Aesthetic and skin), การออกแบบโปรแกรมสุขภาพแบบจำเพาะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Check-up program for unisex) ในทุกช่วงวัย

โดยในงานเปิดตัวได้มีการให้ข้อมูลความรู้จาก นพ. สิระ กอไพศาล หัวหน้า Pride Clinic และอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านฮอร์โมน ร่วมพูดคุยกับประสบการณ์ดีๆ จากแขกรับเชิญ ทั้งเกรซ – นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ, เขื่อน - ภัทรดนัย เสตสุวรรณ และ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น โดยมีตั๊ก – มยุรา เศวตศิลา เป็นผู้ดำเนินรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.bumrungrad.com

May be an image of 1 person and indoor

May be an image of 2 people, people sitting and indoor

May be an image of 1 person, standing and indoor

May be an image of 1 person, standing and indoor

May be an image of 4 people, people standing, indoor and text that says "Bumrungrad International HOSPITAL PPRIG IPRIC"