• @TOM NEWS
  • Dec 2017

ประกาศความภาคภูมิใจ รวมคำกล่าวบนเวทีของผู้ได้รับรางวัลอรรธนารีศวร [PART I]

Photos : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
By : Ruta

นับว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจริงๆ สำหรับรางวัล “อรรธนารีศวร” ซึ่งสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Armed Forces Research Institute of Medical Science (AFRIMS), คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดงานมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณต่อบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการทำงานของบุคคลหลากหลายทางเพศ โดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ 

โดย @tom actz ก็ขอรวบรวมคำกล่าวบนเวทีของผู้ได้รับรางวัลต่างๆ มาให้ได้อ่านกันอย่างเต็มอิ่มจุใจ เพราะเชื่อว่า นี่คือการส่งต่อแรงบันดาลใจและพลังแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาว LGBT จริงๆ ... ทั้งนี้ขอขอบคุณอาสาสมัครผู้ถอดคำปราศัยต่างๆ เหล่านี้ มา ณ ที่นี้

Image may contain: 1 person

รางวัลอรรธนารีศวร ด้านสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล : "ฟริตซ์ แวน กริซแวน" ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพเพื่อชุมชนของคนข้ามเพศเป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษากับผู้นำระดับสูงของสภากาชาดไทย

"เรียนท่านประธานในการเปิดงาน และเพื่อนๆ ที่รักทุกท่าน ผมมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก ผมขอใช้เวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้นครับ ผมรู้จักกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยมาประมาณยี่สิบปี ที่นับจากพบกันครั้งแรก ตอนนั้นฟ้าสีรุ้งยังไม่มีสำนักงาน สมัยนั้นที่รวมตัวทำงานของฟ้าสีรุ้งตั้งอยู่ในสวนลุมฯ ถ้าเดินเข้าไปที่ประตูด้านหน้าที่เป็นทางเข้าหลัก เลี้ยวขวาจะเจอโต๊ะม้าหิน นั่นแหละคือที่ทำงานของฟ้าสีรุ้ง ในตอนนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเอชไอวีที่แพร่ระบาดในกลุ่มชายรักชาย เราจำเป็นที่ต้องช่วยจัดระบบการทำงานให้กับกลุ่มนี้ ซึ่งตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ US-CDC ผมช่วยให้ฟ้าสีรุ้งได้รับเงินทุนมามาก่อตั้งสำนักงาน จนกลายเป็นองค์กร กลายเป็นสมาคม ดูสิว่าวันนี้ฟ้าสีรุ้งเติบโตมากแค่ไหน ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่าน

ฟ้าสีรุ้งทำให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ แล้วนี่ก็แสดงให้เห็นว่าอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ แม้ว่าพวกเราจะมาจากรากหญ้า จากกลุ่มเล็กๆ แล้วเราก็สร้างมันขึ้นมา จนเรามาถึงทุกวันนื้ ผมมีความสุขที่ได้รับรางวัลนี้ ตลอดช่วงชีวิตการทำงานของผมไม่มีสิ่งไหนเลยที่ผมทำอะไรเพื่อตัวเอง ผมไม่เคยทำอะไรเพียงลำพังคนเดียว ผมทำเพื่อชุมชน และทำร่วมกับชุมชน และรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่มีค่ายิ่งสำหรับการทำงานในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ผมทำงานในประเทศไทย ประเทศไทยและคนไทยมอบโอกาสให้ผมได้ช่วยแก้ปัญหาเอชไอวี งานของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังต้องทำ แต่เราก็มาได้ไกลทีเดียว"

Image may contain: 1 person

รางวัลอรรธนารีศวร ด้านสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทองค์กร : ศูนย์องค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ

"รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่จะทำงานด้านนี้สืบต่อไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ของเราให้บริการและก็ให้การสนับสนุนในทุกกลุ่มบุคลากรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ และจะดำรงให้ต่อเนื่องสืบไป ขอบพระคุณมากค่ะ"


สำหรับผู้ได้รับรางวัลในสาขาอื่นๆ มีดังนี้
> ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล : อัญชนา สุวรรณานนท์
> ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทหน่วยงาน : องค์กรสวัสดิการสังคมบันดู 
> ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทบุคคล : แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์
> ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ ประเภทหน่วยงาน : Blued Application 
> Pride Award ประเภทบุคคล : ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
> Pride Award ประเภทหน่วยงาน : มูลนิธิซิสเตอร์ 
> รางวัลพิเศษ Friendship Award : เกล็น เดวีส์ เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย