• @Tom News
 • May-Jun 2017

Yamaha invites you to create a catchy slogan for Yamaha M-SLAZ

Photos : Yamaha
By : TT
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะ และคุณภาพ จัดโครงการประกวด “Yamaha Road Safety Slogan” ซึ่งเป็นโครงการประกวดสโลแกน เพื่อใช้เป็นสื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกตระหนักในความปลอดภัย และเพิ่มความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และร่วมรณรงค์การลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง ให้สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างการขับขี่ปลอดภัย และการเคารพกฏจราจร พร้อมทั้งความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันในสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.yamaha-motor.co.th หรือกรอกสโลแกนผ่านGoogle doc ผ่านลิงค์ http://bit.ly/YamahaSafetySlogan  และร่วมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fan Page : Yamaha Society Thailand, Instargram : YamahaSocietyThailand รายละเอียดโครงการ “Yamaha Road Safety Slogan”

กติกาการส่งเข้าประกวดโครงการ Yamaha Road Safety Slogan”
 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ส่งผลงานเป็นรายบุคคล และส่งได้ไม่เกิน 3 สโลแกน
 3. ส่งผลงานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือปนทั้งไทยและอังกฤษ
 4. ผลงานมีเนื้อหา สั้น กระชับ ตรงประเด็น พร้อมอธิบายความหมายใต้สโลแกน
 5. ผลงานที่ส่งต้องเป็นการสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบใครหรือดัดแปลงใคร
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นสิทธิ์ของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 7. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาที่
 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด  เลขที่ 64 หมู่ 1 ถ.บางนาตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่
 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 (วงเล็บมุมซอง หน่วยงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ โครงการ     YAMAHA Road Safety Slogan)
 1. ผลการตัดสินประกาศภายในเดือน กันยายน ทางเว็บไซต์ http://www.yamaha-motor.co.th และทาง
เฟซบุ๊ก Yamaha Society Thailand จะติดต่อกลับไปยังผู้ได้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.yamaha-motor.co.th
 2. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
 3. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 29 กันยายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.yamaha-motor.co.th และ ทางเฟซบุ๊ก Yamaha Society Thailand 
 4. ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 
เงื่อนไขการประกวดผลงาน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาความเหมาะสมของเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เบื้องต้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Slogan ที่ผู้ส่งเข้าประกวดใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล โดยจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่ว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้ ไปใช้ต่อหรือส่งเข้าประกวดในโครงการอื่น
 5. ระหว่างการประกวดไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ/หรือโครงการประกวดอื่นๆ
 6. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
ประเภทรางวัล
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รางวัล ดังนี้
 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล       
 • รถจักรยานยนต์ YAMAHA M-SLAZ จำนวน 1 คัน
 • หมวกนิรภัย จำนวน 2 ใบ
 • บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท
 1. รางวัลชมเชย 9 รางวัล
 • บัตรเงินสดจำนวน 3,000 บาท และของกำนัลยามาฮ่า
หมายเหตุ: ผู้ส่งคำขวัญ (Slogan) เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือกได้สิทธิ์รับของรางวัล / ทุกรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ยกเว้นรางวัลที่เป็นบัตรเงินสด / ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1000บาท เป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% และผู้ได้รับของรางวัลสามารถรับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.yamaha-motor.co.th และร่วมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fan Page : Yamaha Society Thailand, Instargram : YamahaSocietyThailand