• @TOM NEWS
  • Sep 2018

ป๊อปเปอร์ อาจผิดกฎหมายเหมือนเฮโรอีนในออสเตรเลีย

By : LGBoydT
ป๊อบเปอร์ เป็นสารระเหยที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลือง เมื่อสูดดมไปแล้วจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเร็วขึ้น แถมยังมีฤทธิ์ทำให้เคลิบเคลิ้มและสร้างความต้องการทางเพศ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่ชายรักชาย ... แต่ในไม่ช้าการขาย ครอบครอง การใช้ หรือการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับป๊อปเปอร์อาจจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในออสเตรเลีย โดยการลงโทษก็จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา The Therapeutic Goods Adminstration (TGA) หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของออสเตรเลีย ได้ออกประกาศชั่วคราว สำหรับการห้ามใช้ป๊อปเปอร์ และได้เสนอให้จัดสารละลายไนไตรท์ ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของป๊อปเปอร์ ให้อยู่ในตารางที่ 9 ของมาตรฐานสารพิษ ซึ่งเป็นตารางเดียวกับเฮโรอีน

ทั้งนี้ ชาวออสเตรเลียสามารถส่งความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้ โดยส่งอีเมลไปยัง TGA ได้ถึงวันที่ 11 ตุลาคมนี้

สำหรับการออกประกาศห้ามใช้ป๊อปเปอร์ครั้งนี้ TGA กล่าวว่า เนื่องจากมีการนำป๊อปเปอร์ไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นโทษอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีรายงานจากจักษุแพทย์ชาวออสเตรเลียที่ระบุว่า พบผู้ป่วยที่มีอาการ Maculopathies (เกี่ยวกับความเสียหายของม่านตา) เพิ่มขึ้น ซึ่งมีการอ้างว่าเป็นผลจากการใช้ป๊อปเปอร์อีกด้วย