• @TOM NEWS
  • Mar 2019

เลสเบี้ยนและสาวๆ ไบเซ็กช่วล เสี่ยงอ้วนมากกว่าผู้หญิงทั่วไป

By : LGBoydT
ผลวิจัยชี้ผู้หญิงที่เป็นเลสเบี้ยนและไบเซ็กช่วลมีความเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้หญิงทั่วไป แต่ขณะเดียวกันกลับพบว่า ผู้ชายที่เป็นเกย์ มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินเกณฑ์น้อยกว่าชายทั่วไป

ดร. Joanna Semlyen จากมหาวิทยาลัย East Anglia’s (UEA) วิทยาเขต Norwich ยังคงศึกษาเรื่องนี้ร่วมกับ University College London (UCL) อยู่ โดยเธอเปิดเผยว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำการวิจัยเพื่อค้นพบ 'ความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพ' ท่ามกลางประชากรที่แตกต่างกัน เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพด้วยความเข้าใจในสิ่งที่ประชากรของเราเป็น

บทความชิ้นหนึ่งที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร ถือเป็นการจุดประเด็นที่ทำให้เกิดการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรสนิยมทางเพศและดัชนีมวลกาย (BMI) โดยนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพแห่งชาติ 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 93,429 คน

Semlyen ต้องการอธิบายว่า การเป็นเลสเบี้ยนหรือไบเซ็กช่วล ไม่ทำให้ผู้คนมีน้ำหนักเกิน มีการวิจัยไม่มากนักที่เกี่ยวกับ 'การเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ' ระหว่างเพศและน้ำหนัก แต่มีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการมีน้ำหนักเกินว่าอาจเป็นเพราะการปฏิบัติทางการแพทย์แบบสร้างบรรทัดฐานทางเพศ (Heteronormative) หรือ การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (Homophobic)

“สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการดูแลและความเครียดที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตในสังคมที่มีอคติต่อตัวตนของพวกเขา เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้เพราะการมีน้ำหนักเกินจะนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร”

“มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายประการสำหรับการค้นพบเหล่านี้ เรารู้ว่ากลุ่มชนกลุ่มน้อยทางเพศมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปฏิกิริยาปรับตัวผิดปกติต่อความเครียดซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพของพวกเขา เช่น การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์” Semlyen กล่าว

ส่วนประเด็นที่ผู้ชายที่เป็นเกย์มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินเกณฑ์น้อยกว่านั้น ยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถอธิบายได้ แต่ Semlyen ตั้งสมมติฐานว่าอาจเป็นเพราะเพศที่แตกต่างกันมีการตอบสนองต่อการเลือกปฏิบัติทางสังคมที่แตกต่างกัน