• @TOM NEWS
  • Apr 2018

Theresa May พร้อมช่วยเหลือการปฏิรูปกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมในการสมรส

By : LGBoydT
Theresa May นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้เรียกร้องการยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในประเทศไนจีเรียและประเทศเครือจักรภพอื่นๆ ทั้งหมด ในที่ประชุมผู้นำรัฐบาลของเครือจักรภพ เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรีหญิง ระบุว่าไม่ควรมีกฎหมายที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรมทั่วเครือจักรภพ เธอเข้าใจว่ากฎหมายส่วนใหญ่ที่ต่อต้านการสมรสระหว่างคนรักเพศเดียวกันในประเทศเครือจักรภพถูกบัญญัติโดยสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

“ทั่วโลก กฎหมายคัดค้านความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันถูกเขียนขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้ว และยังคงส่งผลต่อชีวิตของคนเป็นจำนวนหลายสิบล้านคน ฉันเองรู้ดีว่ากฎหมายเหล่านี้ถูกกำหนดโดยประเทศของฉันเอง ซึ่งถือเป็นความไม่ถูกต้องจนถึงตอนนี้ ในฐานะนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ฉันรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่มีการนำกฎหมายเหล่านั้นมาใช้ ในฐานะครอบครัวเราต้องเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของกันและกัน แต่เราต้องทำเช่นนั้นในลักษณะที่สอดคล้องกับความเสมอภาค ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรเครือจักรภพ”

“ไม่มีใครควรเผชิญหน้ากับการถูกเลือกปฏิบัติหรือการกดขี่ข่มเหง เพียงเพราะสิ่งที่พวกเขาเป็น หรือคนที่พวกเขารัก และสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศสมาชิกในเครือจักรภพที่ต้องการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยที่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติดังกล่าว”