• @TOM NEWS
  • Apr 2018

ผู้หญิงถูกละเลยจากการรักษา HIV เพราะสังคมให้ความสำคัญกับกลุ่มเกย์มากเกินไป

By : LGBoydT
Terence Higgins Trust องค์กรการกุศลของอังกฤษ ที่ให้บริการเกี่ยวกับเอชไอวีและสุขภาพทางเพศ เปิดเผยว่า เอชไอวีในผู้หญิงไม่ได้รับการรักษาที่มากพอในระยะเริ่มต้น เนื่องจากการรณรงค์ต่างๆ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเกย์มากกว่า การวิจัยของ Terence Higgins Trust แสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งของผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี คิดว่าพวกเธอได้รับการตรวจโรคช้าเกินไป ซึ่งสามารถทำให้พวกเธอมีอายุสั้นลงได้และหมายถึงสุขภาพของพวกเธอแย่ลงด้วย

ในปี 2016 ผู้หญิงในสหราชอาณาจักรจำนวน 28,479 คน ได้รับการรักษาเอชไอวีประมานในระยะที่สาม ซึ่งผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า มักจะไม่ค่อยจัดอันดับคุณภาพชีวิตของตนเองในระดับดีมาก แต่มักจะจัดอันดับคุณภาพชีวิตตัวเองอยู่ในระดับแย่หรือพอรับได้ และมักจะบอกว่าคุณภาพชีวิตของพวกเธอแย่ลงตั้งแต่ได้รับการตรวจ

สำหรับสถิติเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีในสหราชอาณาจักร จากข้อมูลของ Terence Higgins Trust ในปี 2016 พบว่า
  • ในอังกฤษมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 89,400 ในจำนวนนี้ 12% ไม่ได้รับการตรวจและไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ
  • ในปี 2016 มีผู้ติดตรวจหาเชื้อไอวีรายใหม่จำนวน 5,164 คน ซึ่งพบว่า 42% ได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ล่าช้าเกินไป และมากว่า 38% ที่เข้าถึงการรักษามีอายุมากกว่า 50 ปี
  • 1 ใน 7 ของเกย์และผู้ชายที่เป็นไบเซ็กส์ช่วล ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ คนผิวสี ชาวเอเชีย และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ
  • 76% ของผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยได้เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสภายใน 90 วัน
  • ลอนดอนยังคงมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดในประเทศ โดย 40% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดในอังกฤษอาศัยอยู่ในลอนดอน
  • เขต Midlands และทางตะวันออกของอังกฤษมีความแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีมากที่สุด (19%) ของการวินิจฉัยใหม่นอกเขตลอนดอน
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Jacqui Stevenson ผู้ดูแลเว็บไซต์ SophiaForum ที่ดำเนินการวิจัยดังกล่าว เผยว่า “เราต้องเห็นความเท่าเทียมในการระดมทุนช่วยเหลือ รวมถึงข้อมูล การบริการและงานวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสนับสนุนอย่างเพียงพอสำหรับผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี เราหวังว่าการโครงการนี้จะส่งสัญญาณที่แรงพอไปถึงนักวิจัย ผู้ให้บริการ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และทุกภาคส่วนที่ดำเนินการเกี่ยวกับเอชไอวี เพื่อสนับสนุนความจำเป็นเร่งด่วน ให้แน่ใจว่าผู้หญิงจะไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป”

นอกจากนี้ Maria Miller ประธานคณะกรรมการสตรีและความเท่าเทียม แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า “มีผู้หญิงที่น่าทึ่งหลายคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้หญิงหลายคนเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ที่เงียบเงินไปเมื่อมันเป็นเรื่องของเอชไอวี ซึ่งเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลง”