• @TOM NEWS
  • Nov 2018

1 ใน 8 ของการรับเลี้ยงบุตรในประเทศอังกฤษพบว่าเป็นคู่รักเพศเดียวกัน

By : LGBoydT
สถิติเกี่ยวกับสังคม LGBT ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกระทรวงศึกษาธิการ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของบุตรบุณธรรมที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยคู่รักเพศเดียวกันในอังกฤษสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึก

ในปี 2018 มีเด็กจำนวน 3,820 คน ในประเทศอังกฤษ ได้รับการอุปถัมภ์ ในจำนวนนี้มี 450 คน ได้เข้าไปเป็นสมาชิกครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 12 หรือ 1 ใน 8 ของจำนวนเด็กทั้งหมด ส่วนภาพรวมของจำนวนบุตรบุญธรรมที่ได้รับการอุปถัมภ์ ลดลงเกือบร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2015 โดยลดลงจาก 5,360 คน เป็น 3,820 คน ขณะที่ตัวเลขการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมของคู่รักเพศเดียวกันยังคงอยู่ที่ประมาณ 450 ต่อปี

Tor Docherty จาก New Family Social องค์กรการกุศลที่ให้การสนับสนุนผู้ดูแลอุปถัมภ์ชาว LGBT กล่าวว่า “ชาว LGBT สามารถมอบทักษะการเลี้ยงดูบุตรที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาให้กับบุตรบุญธรรมได้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่หน่วยงานต่างๆ ตระหนักอยู่เสมอว่า ชาว LGBT มีบทบาทสำคัญในการช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กที่เปราะบางที่สุดของเราได้”

“เรารู้จากการวิจัยว่าชาว LGBT มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจรับเลี้ยงเด็กที่อาจถูกมองว่า เข้ากันได้ยาก เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ หรือ ความต้องการที่พิเศษของพวกเขา ซึ่งนั่นทำให้หน่วยงานบริการสังคมสามารถจับคู่เด็กและผู้ปกครองที่มีศักยภาพในการเลี้ยงดูได้ง่ายขึ้น”

"ทศวรรษที่ผ่านมามีเด็กเพียง 80 คนที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยคู่รักเพศเดียวกันในอังกฤษ แต่ตอนนี้เรากำลังเห็นการรับบุตรบุญธรรมมากกว่า 400 คนต่อปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามากันไกลแค่ไหนแล้ว แต่ก็ยังคงมีงานที่ต้องทำ และการเลือกปฏิบัติทุกกรณีจะต้องถูกกำจัดให้ราบคาบ เพื่อให้แน่ใจว่าชาว LGBT จะสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆ ได้ด้วยความมั่นใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศ"