• @TOM NEWS
  • Jul 2019

ชาว LGBT อาจมีปัญหาด้านความจำมากกว่าคนทั่วไป

By : มานี
จากการศึกษาพบว่าชาว LGBT+ มีอัตราการสูญเสียความจำและความสับสนทางความคิดสูงขึ้น ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณเริ่มแรกของภาวะสมองเสื่อม โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย พบว่าชาว LGBT+ ในสหรัฐอเมริกานั้นมีแนวโน้มที่จะมีความบกพร่องทางสติปัญญามากกว่าคู่รักปกติถึง 29%

การสำรวจนี้ดำเนินการใน 9 รัฐ ของสหรัฐอเมริกา โดยการสำรวจทางโทรศัพท์แบบสุ่ม ซึ่งรวมถึงคำถามเกี่ยวกับการสูญเสียความจำและความสับสนที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รวมไปถึงสอบถามเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศเพิ่มเติมด้วย

ข้อมูลที่ได้มานั้น สำรวจจากผู้ใหญ่ 44,403 คน เป็นคนที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และร้อยละสามจากจำนวนทั้งหมดนั้น ระบุว่าเป็นชาว LGBT+ และมีปัญหาความทรงจำที่แย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Jason Flatt จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย และเป็นผู้เขียนหลักของการวิจัยนี้ ระบุว่าบุคคล LGBT+ มีปัญหากับกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจำวัน เช่น การทำอาหาร และทำความสะอาด ซึ่งเขาเสริมว่าการสำรวจไม่ได้หมายความว่าชาว LGBT+ จะมีอัตราการเป็นอัลไซเมอร์สูงขึ้น แต่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากความเครียดของพวกเขานั่นเอง

“ชุมชน LGBTQ+ ต้องการการสนับสนุนที่มากขึ้น ทั้งทางการให้การศึกษา ให้ความรู้ คัดกรองปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ และคว้าหาโอกาสให้พวกเขาได้พูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้” Flatt กล่าว