• @TOM NEWS
  • Aug 2018

คนข้ามเพศอเมริกันหลายหมื่นอาจหมดสิทธิ์เลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้

By : LGBoydT
คนข้ามเพศชาวอเมริกันราว 78,000 ราย อาจต้องเผชิญกับปัญหาในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายนนี้ หากข้อมูลในรหัสประจำตัวไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศ

สถาบัน Williams แห่งโรงเรียนกฎหมาย UCLA เปิดเผยรายงานล่าสุด ที่เผยให้เห็นถึงความเป็นจริงของกฎหมายการระบุผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับพลเมืองชาวข้ามเพศ โดยพบว่า 34 รัฐ จาก 50 รัฐในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายการระบุผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้มงวด โดยกำหนดให้ใช้รหัสประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล และถ้าข้อมูลที่ระบุในรหัสของคนข้ามเพศไม่ตรงกับเพศสภาพ พวกเขาอาจเผชิญกับอุปสรรคในการลงคะแนนเสียงได้

จากข้อมูลการสำรวจจำนวนประชากรของปีที่ผ่านมา และการสำรวจประชากรคนข้ามเพศในสหรัฐอเมริกา (USTS) เมื่อปี 2015 สถาบัน Williams ได้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายนี้จะกระทบต่อผู้ออกเสียงข้ามเพศอย่างไร โดยพบว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีคนข้ามเพศ 137,000 คนมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในรัฐที่เข้มงวด และประมาณ 57% อาจมีรหัสประจำตัวที่ไม่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางเพศและ / หรือชื่อของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหมายถึงคนข้ามเพศประมาณ 78,000 คนอาจต้องเผชิญกับการกีดกันการลงคะแนนเสียงครั้งนี้