• @TOM NEWS
  • Apr 2019

คู่รักเพศเดียวกันเกือบ 75 เปอร์เซ็นต์ ถูกปฏิเสธมากขึ้นในการจำนองทรัพย์สิน

By : LGBoydT
การศึกษาครั้งใหม่ในสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าคู่รักเพศเดียวกันมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธการจำนองทรัพย์สินสูงถึง 73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าคู่รักเพศตรงข้าม

มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต รายงานว่าการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าคู่รักเพศเดียวกันที่ได้รับการจำนองทรัพย์สิน ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่า โดยเฉลี่ยร 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสถิติดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์การจำนองทรัพย์สินกว่า 30 ล้านเหรียญ ระหว่างปี 1990 - 2015

ผู้เขียนกล่าวว่าในขณะที่พวกเขาไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าอัตราที่สูงขึ้นของการปฏิเสธการจำนองทรัพย์สินนั้น เป็นเพราะการเลือกปฏิบัติหรือไม่ แต่มันก็เป็นหลักฐานชวนให้คิดเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Lei Gao ผู้ร่วมเขียนรายงานดังกล่าวระบุว่า “ผู้ให้กู้สามารถเสนอเหตุค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นได้หากเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งเราไม่พบสิ่งใดที่บ่งบอกถึงกรณีนี้ ในความเป็นจริงผลการศึกษาพบว่าผู้กู้ยืมเพศเดียวกันอาจจะชำระหนี้ได้ดีกว่า"

อย่างไรก็ตาม มีคู่รักเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกาเพียง 49 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นเจ้าของบ้าน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่รักเพศตรงข้ามที่มากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์

แม้ว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเรื่องการจำนองทรัพย์สินโดยคำนึงถึงปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ และศาสนา แต่รสนิยมทางเพศไม่ได้รับการคุ้มครอง

ชาว LGBTQ ยังคงมีความเสี่ยงต่อปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัย รวมถึงความเสี่ยงต่อการไร้ที่อยู่อาศัย และเลสเบี้ยน เกย์ และไบเซ็กช่วล มีแนวโน้มอย่างน้อยสองเท่าที่จะประสบกับการไร้ที่อยู่อาศัย ส่วนคนข้ามเพศ มีรายงานว่าพบปัญหา การปกป้องที่อยู่อาศัยจากการคุกคามของเพื่อนบ้าน