• @TOM NEWS
  • May 2018

คู่รักเพศเดียวกันในกัมพูชาประกาศความรักต่อหน้าสาธารณะเพื่อแสดงสิทธิของชาว LGBT

By : LGBoydT
คู่รักเพศเดียวกันในกัมพูชาประกาศคำมั่นต่อกันโดยจัดพิธีต่อหน้าสาธารณะด้วยสีสันสวยงาม เพราะพวกเขาต้องการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของชาว LGBT ในสังคม

คู่รักเพศเดียวกันในกัมพูชาได้เข้าร่วมการจดทะเบียนรับรองความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “การประกาศความสัมพันธ์ในครอบครัว (DoFR)” ซึ่งกำลังได้รับความนิยมทั่วประเทศ หลังจาก Rainbow Community Kampuchea-rock (RoCK) องค์กร LGBT ชั้นนำในกัมพูชา ได้ริเริ่มการจดทะเบียนดังกล่าวขึ้นในปี 2017

Raksmey Tuy และ Cheyleaphy Heng เจ้าหน้าที่ของ RoCK อธิบายถึงการประกาศความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าเป็นการจดทะเบียนของพลเมืองที่สัญญาว่า คนสองคนเต็มใจจะอยู่ร่วมกันและแบ่งปันความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัว บุตร และกระจายทรัพย์สินร่วมกัน เหมือนที่คู่สมรสตามกฎหมายทำ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Same-sex couples tie the knot in Cambodia

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Same-sex couples tie the knot in Cambodia

RoCK ทำให้ DoFR เป็นที่รู้จักของ 50 ชุมชนใน 15 จังหวัดทั่วกัมพูชา โดยการเดินทางไปทั่วกัมพูชาเพื่อจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และจนถึงตอนนี้ มีคู่รัก 21 คู่ที่ร่วมจดทะเบียนกับพวกเขาแล้ว

Raksmey ก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมจดทะเบียนครั้งนี้ เธอบอกว่ารู้สึกดีที่ได้แสดงความสัมพันธ์ของพวกเขาให้โลกได้รับรู้ด้วยความภาคภูมิใจ เธอคบกับแฟนมา 4 ปีแล้ว และแม้ว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจะให้การยอมรับ แต่พวกเธอก็ยังคงรู้สึกว่าต้องการการยอมรับทางกฎหมายเพื่อทำให้ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเธอแข็งแรงยิ่งขึ้น

สำหรับสิ่งที่ RoCK ต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาว LGBT กัมพูชา ได้แก่ การทำให้คู่รัก LGBT สามารถรับเลี้ยงบุตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การสร้างความเท่าเทียมในการสมรสตามกฎหมาย และการทำให้คนข้ามเพศเปลี่ยนแปลงเพศสถานะของพวกเขาในเอกสารทางกฎหมายได้ง่ายขึ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และใบสูติบัตร

Raksmey และ Cheyleaphy กล่าวว่า รัฐบาลยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อชุมชน LGBT ได้รับการยอมรับในสิ่งที่เป็นและรู้สึกมั่นใจในอัตลักษณ์ของพวกเขา พวกเขาก็จะมีโอกาสที่ดีขึ้นในการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงานและเรื่องพื้นฐานอื่นๆ