• @TOM NEWS
  • Apr 2018

เมืองฟุกุโอกะไฟเขียวออกหนังสือรับรองความสัมพันธ์ชาว LGBT

By : LGBoydT
คู่รักเพศเดียวกันในเมืองฟุกุโอกะ ที่มีประชากรกว่า 1.5 ล้านคน สามารถมีคู่ครองโดยได้รับการยอมรับโดยกฎหมายแล้ว โดยรัฐบาลเมืองฟุกุโอกะ เริ่มแจกจ่ายหนังสือรับรองความสัมพันธ์สำหรับคู่รักเพศเดียวกันอย่างเป็นทางการ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของญี่ปุ่นที่กฎหมายยอมรับคู่รักเพศเดียวกัน

ปีที่ผ่านมา ซัปโปโรกลายเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกในญี่ปุ่นที่ออกหนังสือรับรองความสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกันอย่างเป็นทางการ และปัจจุบันมี 7 เมืองและหลายท้องที่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย ซึ่งการยอมรับทางกฎหมายดังกล่าวมาพร้อมกับสวัสดิการบางอย่างที่เหมือนกับการสมรส โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการเข้าเยี่ยมในโรงพยาบาล แต่การแต่งงานระหว่างคนรักเพศเดียวกันก็ยังคงเป็นเรื่องผิดกฎหมายในญี่ปุ่นและทั่วเอเชีย

Soishiro Takashima นายกเทศมนตรีเมืองฟุกุโอกะ ได้ออกหนังสือรับรองความสัมพันธ์ให้กับคู่รักเพศเดียวกันคู่แรกคือ Anri Ishizaki ชายข้ามเพศและนักเคลื่อนไหวชาว LGBT วัย 33 ปี และ Miho Yamashita วัย 27 ปี โดย Ishizaki กล่าวว่า “เราใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนครอบครัวแล้ว แต่เราก็มีความสุข (ที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมาย) เพราะเรารู้สึกว่าเราได้รับการร่วมแสดงความยินดีจากสังคม ”