• @TOM NEWS
  • Nov 2018

ฝรั่งเศสเตรียมอนุญาตให้หญิงรักหญิงเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ได้

By : LGBoydT
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Emmanuel Macron ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงาน LGBT จำนวน 15 คน ซึ่งภายหลังการประชุมก็มีข่าวดีสำหรับชาว LGBT โดยเฉพาะคู่หญิงรักหญิง

Joel Deumier ประธาน SOS Homophobie องค์กรสนับสนุนชาว LGBT ในฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีได้ยืนยันแผนการขยายความครอบคลุมของเทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ให้คู่หญิงรักหญิงและหญิงโสดเข้าถึงได้ในปี 2019 (ขยายความจากคำว่า ‘การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์’) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ เช่น การผสมเทียม หรือ การตั้งครรภ์แทน ในฝรั่งเศส ครอบคลุมเฉพาะคู่รักต่างเพศเท่านั้น

นอกจากนี้ ในทวิตเตอร์ของ Macron ยังมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันในฝรั่งเศสในปีนี้ โดย Macron ได้รีทวีตโพสต์ของ Marlene Schiappa เลขาธิการแห่งรัฐเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ที่แชร์ภาพขณะที่เธอได้ร่วมประชุมกับ Macron และสมาชิกชุมชน LGBTI

โพสต์ดังกล่าว Marlene Schiappa ระบุว่า  “เราทำงานร่วมกันเพื่อหามาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อต่อต้านการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน และฉันจะเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์นี้ ตามคำสั่งของประธานาธิบดี”