• @TOM NEWS
  • Jun 2018

กฎหมายซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้ผู้หญิงขับรถได้แล้ว

By : LGBoydT
หญิงชาวซาอุดีอาระเบียจำนวน 10 คน ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ขณะที่กฎหมายห้ามสตรีขับรถยนต์ด้วยตนเองจะสิ้นสุดในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปของ Mohammad bin Salman มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย ที่พยายามทำให้ประเทศมีความทันสมัยมากขึ้นในทุกๆ ด้าน ซึ่งกระทรวงข้อมูลแห่งซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีผู้หญิงมาร่วมสมัครสอบขอใบขับขี่เพิ่มอีกอย่างน้อย 2,000 คน ในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบียยังได้ผ่านร่างกฎหมายซึ่งกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเตรียมการสำหรับการยกเลิกคำสั่งห้ามผู้หญิงขับรถ ซึ่งก่อนหน้านี้ ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกฎหมายห้ามผู้หญิงขับรถยนต์ด้วยตนเอง ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนานาประเทศว่าเป็นการกดขี่ทางเพศ